Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Operative bestemmelser

Her finner du siste utgave av NTNUFs operative bestemmelser i PDF-format. For å kunne lese disse må du ha en PDF-leser.

Generell del

– Revisjonsliste, info om bestemmelsene.

Statutter

– Operative bestemmelser om sesongkort, bruk av seilfly, slep og Flygekonto, strekkflyging, akroflyging osv. Leter du etter noe står det sannsynligvis her.


Under finner du øvrige bestemmelser og instruks for bruk av flyplassen, utstyr etc.

Flyging – Oppdal

– Spesifikt om flyging på Oppdal, oppmøtetidspunkt, ansvarsforhold, hva skal gjøres m.m.

Flyging – Elverum

– Spesifikt om flyging på Elverum, ansvar for utstyr m.m.

Utstyr

Informasjon om vingetrekk, dokumentkoffert, radio, hengere, loggere, oksygenanlegg osv.

Instruks – Oppdal flyplass, Fagerhaug

– Se MFL AS sine nettsider: www.mfl.no. Informasjon om flyplassen, konsesjonstider, støyrestriksjoner osv. Må leses av alle som skal fly på Oppdal flyplass, Fagerhaug.

Hvordan fungerer NTNUF?

– En introduksjon til klubben og hvordan man gjør ting rent praktisk. Nyttig for nye klubbmedlemmer og seilflygere.