Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Kjøregodtgjørelser

Sitte på til/fra Oppdal flyplass

Dersom du sitter på med noen av klubbens medlemmer fra Trondheim til Oppdal for å fly, er det vanlig å betale kjørepenger til den som kjører. Dette skal dekke de direkte kostnadene sjåførene har for å stille opp med sine private biler; drivstoff og bomkostnader.

Per 2024 er normal pris for kjøring 100 kr hver vei.

Betaling skjer kontant eller via bankoverføring/Vipps mellom sjåfør og passasjer, og går ikke igjennom Flygekontoen.

Det er mulig å avtale andre ordninger med den som kjører. Men husk at man alltid skal tilby seg å betale den normale prisen, hver gang det kjøres!

Kjøregodtgjørelse for annen kjøring

Dersom man kjører i andre ærend for klubben er det mulig å søke om kjøregodtgjørelse. Dette skal dekke tilfeller hvor man for eksempel kjører seilflytilhengere, eller må gjøre andre oppgaver for klubben som frakt av slepekusker, henting av varer osv. Følgende satser skal ikke brukes ved normal frakt av personer, da dette kategoriseres som kjørepenger beskrevet over. Dersom det skal søkes kjøregodtgjørelse skal dette være avtalt med styret (muntlig eller skriftlig) før kjøringen foretas. Eneste unntak fra dette er normal kjøring med seilflytilhenger mellom Oppdal og Trondheim.

Kjøregodtgjørelsen følger statens takster. Dette bør dekke driftskostnader med god margin. Bomkostnader refunderes i tillegg, dersom man kjører i ens-ærend.

Kjøring ens ærend: 3,5 kr/km

Tillegg ens ærend for henger: 1 kr/km

Bompenger legges ved som tillegg i søknaden, og dekkes derav ikke av de ovennevnte 3,5 kr/km.

Kjøring samme vei godtgjøres med 3,5 kr/km, men uten refusjon av bom. 

Søknad om kjøregodtgjørelse

Fyll ut Excel-skjemaet under og send dette per epost til kasserer@nthf.org.ntnu.no: