Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Veien til sertifikat

Progresjonen mot sertifikat blir registrert i treningssystemet TMS https://tms.nlf.no/ . Her får du litt mer info om de nødvendige stegene helt fram til du får ditt Sailplane Pilot Licence.

Dine første flyturer

Som ny elev i NTNUF seilflyskole begynner du rett på dine første turer i et seilfly. Sørg for å følge alle punktene i sjekklisten for nye elever.

LAPL medisinsk undersøkelse

Før du flyr din første solo trenger du å gjennomgå en LAPL Medical, en medisinsk undersøkelse som vurderer om du er skikket til å fly. Du tar selv kontakt med en av legene på Luftfartstilsynets sider, og avtaler tidspunkt for dette. Etter at du har mottatt beviset på gjennomført LAPL Medical så sender man et bilde av denne til skolesjefen. Merk at du ikke trenger Class 1 eller Class 2 medical, som er mer omfattende.

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flymedisin/godkjente-flyleger/

Teoriprøve i “Luftfartsrett før første solo”

Før første solo må det gjennomføres en kort multiple-choice teoriprøve med 10 spørsmål i faget “luftfartsrett før første solo”. Denne kan gjennomføres når som helst under oppsyn av en instruktør, for eksempel på flyplassen før flyging. Avtal dette med instruktøren. I TMS heter teoriprøven “progresjonssjekk”.

Solosjekk

Like før din første solo flytur gjennomføres “Leksjon 14 – Solosjekk” i TMS; en flytur der du blir vurdert en siste gang før du blir godkjent for soloflyging. Solosjekken kan ikke gjennomføres før teoriprøven og den medisinske undersøkelsen er gjennomført.

Første solo

Etter at “Leksjon 14 – Solosjekk” er gjennomført kan en instruktør sende deg på din første solo flytur.

Teorikurs og selvstudium teori

Totalt 9 fag må taes som en miks av teorikurs (virtuelt eller i klasserom) og selvstudium. Pensum er boken “Den Store Seilflyboken”. Boken er desverre ikke inndelt etter fagene, men man kan finne en liste over hvilke seksjoner i boken som hører til hvilket fag på NLF sine sider for DTO: https://nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/pensumliste_for_prover_til_spl_januar_2022_2.xlsx

Teorieksamen

Etter tilstrekkelig med kurs og selvstudium går man opp til eksamen. Eksamen er multiple choice, og avholdes av en Flight Examiner (FE). Det må betales et gebyr for hver gang man går opp til eksamen (i 2022: 1400 kr), så vi anbefaler derfor å ta alle 9 fagene samtidig for å bare betale denne kostnaden en gang. Man må ta oppflyingen innen 18 måneder etter at siste eksamen er avlagt, dersom det tar lengre tid enn dette må eksamen avlegges på nytt.

Teorifagene og antall spørsmål er listet under. Totalt er det 120 spørsmål og man har 4 timer og 35 minutter tilgjengelig dersom man tar alle fagene på en gang. 75% av svarene må være riktige i hvert fag for å bestå.

Luftfartsrett: 20 spørsmål, 40 minutter tilgjengelig.

Menneskets yteevne: 10 spørsmål, 20 minutter tilgjengelig.

Meteorologi: 20 spørsmål, 40 minutter tilgjengelig.

Kommunikasjon: 10 spørsmål, 20 minutter tilgjengelig.

Flygeprinsipper for seilfly: 10 spørsmål, 20 minutter tilgjengelig.

Driftsprosedyrer for seilfly: 10 spørsmål, 20 minutter tilgengelig.

Planlegging og gjennomføring av flyginger for seilfly: 10 minutter, 20 minutter tilgjengelig.

Generelle kunnskaper om luftfartøy som gjelder seilfly: 10 spørsmål, 20 minutter tilgjengelig

Navigasjon for seilfly: 20 spørsmål, 75 minutter tilgjengelig.

Dersom man har en EASA-lisens fra tidligere, f.eks. PPL(A) eller lignende, trenger man kun å ta eksamen i de 5 fagene som er spesifikke for seilfly og har “seilfly” i navnet.

Fullføring av alle obligatoriske flygeøvelser i TMS

Alle obligatoriske flygeøvelser i treningssystemet TMS skal flyges og godkjennes så de blir markert i blått. Obligatoriske øvelser er de øvelsene som illustreres med en firkant (valgfrie er runde) og ikke har “ikke pensum” i tittelen.

Skolesjekk

Skolesjekk er en forberedende oppflyging, som inneholder det samme som en faktisk oppflyging. Det gjennomføres på minst 2 turer av en instruktør, og “VK Leksjon 38, 49 og 45” skal markeres som godkjent i TMS. Etter godkjente flyturer er du klar for selve oppflygingen.

Oppflyging

Alle punktene over må fullføres. Deretter avtales tidspunkt for endelig oppflyging i samråd med deg, skolesjefen og en Flight Examiner (FE). Oppflygingen tar 3 eller flere flyturer og omtrent 2 timer, og inneholder både praktisk ferdighetstest av alt du har lært, samt muntlig eksaminering om teori. Temaene strekker seg fra sjekklister, daglig inspeksjon, flyging, debrief og mer.

Du kan lese om hva en oppflyging inneholder i Sailplane Rule Book , AMC2 SFCL.430 (side 150).

https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/sailplane-rule-book-easy-access-rules

Dersom oppflyging er bestått så er du nå innehaver av et Sailplane Pilot Licence (SPL). Gratulerer!