Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Epostlister

Klubben bruker mange ulike epostlister, men for de fleste er det kun 1 epostliste der offisiell informasjon går: nthf listen. De fleste er kun påmeldt denne listen, samt elever-listen dersom de er elever. Denne listen har adresse nthf@nthf.org.ntnu.no. De andre listene har navn <underliste>@nthf.org.ntnu.no, som for eksempel elever@nthf.org.ntnu.no.

I tillegg er det egne lister for styret, teknisk, instruktører og et par andre undergrupper i flyklubben.

Aktive lister

Hovedliste: nthf@nthf.org.ntnu.no

Styret: styret@nthf.org.ntnu.no

Instruktører: instruktorer@nthf.org.ntnu.no

Slepeflygere: kusker@nthf.org.ntnu.no

Elever: elever@nthf.org.ntnu.no

Kasserer: kasserer@nthf.org.ntnu.no

Skolesjef: skolesjef@nthf.org.ntnu.no


Avmelding

Under følger oppskrift for hvordan man melder seg av en av epostlistene:

1) Opprett en ny epost
2) Adresse: sympa@nthf.org.ntnu.no
3) Emne: unsubscribe navn-på-lista.
4) Innholdet i eposten skal være tomt
5) Send epost

Eksempel 1: Jeg vil melde meg ut av nthf listen. Da sender jeg en epost til sympa@nthf.org.ntnu.no med emne: unsubscribe nthf

Eksempel 2: Jeg vil melde meg ut av elever epostlisten. Da sender jeg en epost til sympa@nthf.org.ntnu.no med emne: unsubscribe nthf-elever
Du vil få en bekreftelse når du er avmeldt.

Husk å gi beskjed til skolesjef på epost dersom du ikke skal være elev i flyskolen lenger, samt utmelding fra klubben på Norges Idrettsforbunds “Min Idrett” sider for å unngå medlemsavgifter.