Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Hva koster det å bli elev?

Kostnadene med å fly vil avhenge av flere faktorer, deriblant dine ambisjoner, motivasjon og progresjon i utdanningsløpet. Oversikten nedenfor er veiledende og dekker ikke utgifter som medisinsk undersøkelse, transport til og fra Oppdal, mat etc. Tabellene gir en oversikt over hva du får inkludert i startpakken og cirka hva du må betale for å komme i gang som elev.

Vi anbefaler alle å booke introtur før man eventuelt melder seg opp som elev. Trykk her for å lese mer om introtur!

Priser per 2024:

– Opplæring ungdom under 19 år
ProduktBeskrivelsePris
Startpakke– Leie av fly første halvår (verdi 4000)
– Ca. 12stk flyslep til 800m (verdi 4700)
– Brukeravgift halvår (verdi 750)
– Loggbok (verdi 320)
Kr 7500
Medlemskap NTNUFMedlemskontingent per årKr 150*
Medlemskap NLFKontingent per år (ungdom 13-19)Kr 565*
Elevbevis TMSFørstegangsutstedelseKr 1500*
TotaltKr 9715
* Refunderes til din Flygekonto ved å sende inn faktura/kvittering til kasserer@nthf.org.ntnu.no
– Opplæring student (19-25 år)
ProduktBeskrivelsePris
Startpakke– Leie av fly første halvår (verdi 4000)
– Ca. 13stk flyslep til 800m (verdi 5100)
– Brukeravgift halvår (verdi 750)
– Loggbok (verdi 320)
Kr 7500
Medlemskap NTNUFMedlemskontingent per årKr 150*
Medlemskap NLFKontingent per år (junior 19-25)Kr 1000*
Elevbevis TMSFørstegangsutstedelseKr 1500*
TotaltKr 10150
* Refunderes til din Flygekonto ved å sende inn faktura/kvittering til kasserer@nthf.org.ntnu.no
– Opplæring ikke-student (19-25 år)
ProduktBeskrivelsePris
Startpakke– Leie av fly første halvår (verdi 4000)
– Ca. 9stk flyslep til 800m (verdi 4000)
– Brukeravgift halvår (verdi 750)
– Loggbok (verdi 320)
Kr 7500
Medlemskap NTNUFMedlemskontingent per årKr 150
Medlemskap NLFKontingent per år (junior 19-25)Kr 1000
Elevbevis TMSFørstegangsutstedelseKr 1500*
TotaltKr 10150
* Refunderes til din Flygekonto ved å sende inn faktura/kvittering til kasserer@nthf.org.ntnu.no
– Opplæring student over 25 år (fom fylte 26 år)
ProduktBeskrivelsePris
Startpakke– Leie av fly første halvår (verdi 4000)
– Ca. 10stk flyslep til 800m (verdi 4000)
– Brukeravgift halvår (verdi 750)
– Loggbok (verdi 320)
Kr 7500
Medlemskap NTNUFMedlemskontingent per årKr 150
Medlemskap NLFKontingent per år (senior 26+)Kr 1635
Elevbevis TMSFørstegangsutstedelseKr 1500*
TotaltKr 10785
* Refunderes til din Flygekonto ved å sende inn faktura/kvittering til kasserer@nthf.org.ntnu.no
– Opplæring ikke-student over 25 år (fom fylte 26 år)
ProduktBeskrivelsePris
Startpakke– Leie av fly første halvår (verdi 4000)
– Ca. 9stk flyslep til 800m (verdi 4000)
– Brukeravgift halvår (verdi 750)
– Loggbok (verdi 320)
Kr 7500
Medlemskap NTNUFMedlemskontingent per årKr 150
Medlemskap NLFKontingent per år (senior 26+)Kr 1635
Elevbevis TMSFørstegangsutstedelseKr 1500*
TotaltKr 10785
* Refunderes til din Flygekonto ved å sende inn faktura/kvittering til kasserer@nthf.org.ntnu.no