Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Vårt seilflykurs

Som utdannet seilflyger hos NTNUF får du utstedt et EASA-godkjent seilflysertifikat som gir deg rettigheter til å fly med passasjerer (uten profitt) i alle europeiske land. Etter hvert som du bygger mer erfaring kan du lære å fly blant annet strekk og akrobatikk, eller til og med bli instruktør.

Seilflykurs ved NTNU Flyklubb består av to deler: den teoretiske delen og praktisk flytrening. Teorien består i hovedsak av selvstudium, men klubben arrangerer jevnlige teorikurs. Studiene er morsomme og utfordrende. Den praktiske flytreningen gjennomføres på Oppdal flyplass, Fagerhaug.


Opptakskrav

 • Det er i utgangspunktet ingen aldersgrense for å begynne som seilflyelev, men du må være fylt 14 år før din første soloflyging. For å fly opp til seilflysertifikatet (SPL) må du være minst 16 år gammel.
 • Tydelig motivert og engasjert
 • Gode norsk- og/eller engelskkunnskaper
 • Du kan ikke veie mer enn 105kg grunnet vekt- og balansebegrensninger i seilflyene. Vi gjør også oppmerksom på at du må skaffe deg gyldig flymedisinsk undersøkelse (Helseattest klasse LAPL) innen du flyr din første solo (Les mer under “Praktisk flyging” nedenfor)

Teori

Kurslengde: Variabel (selvstudium)

Emner: Kurset omfatter ni fag, hvorav fire er generelle fag for luftsportsgrenene ballongflyging, helikopterflyging, motorflyging og seilflyging.

 • Generelle fag:
  • Luftfartsrett (Air Law)
  • Menneskets yteevne (Human performance)
  • Meteorologi (Meteorology)
  • Kommunikasjon (Communication)
 • Seilflyspesifikke fag:
  • Flygeprinsipper for seilfly (Principles of flight)
  • Driftsprosedyrer for seilfly (Operational procedures)
  • Planlegging og gjennomføring av flyginger for seilfly (Flight performance and planning)
  • Generelle kunnskaper om luftfartøy som gjelder seilfly (Aircraft general knowledge)
  • Navigasjon for seilfly (Navigation)

Minstekrav: Eleven må bestå en avsluttende eksamen (flervalgsoppgaver) i hvert fag med minimum 75% poengscore.

Eksamensgebyr: Man må betale gebyr til Luftsportstilsynet hver gang man skriver en teoriprøve. Det anbefales derfor at man gjennomfører flere teoriprøver samtidig for å redusere den totale kostnaden mest mulig.

For teoriprøver betales gebyr etter følgende satser (elektronisk eller papirbasert eksamen):

For samlet teoriprøve i 3 eller flere fag avlagt under en og samme eksamenKr 900
For enkeltprøver avlagt under separate eksamener betales gebyr pr. prøveKr 300

Bestått eksamen: Når samtlige teorieksamener er bestått kan eleven søke til Luftsportstilsynet om å fly opp til Sailplane Pilot License (SPL).


Praktisk flyging

Kursets formål er å gi eleven kompetanse og praktiske ferdigheter som kreves for å operere et seilfly på en sikker måte i henhold til gjeldende regelverk.

Kurslengde: 2 til 4 semester (1-2 år), avhengig av elevens motivasjon og progresjon.

Treningsprogrammet:

 • Grunnleggende trinn I:
  • Minimum 15 starter med instruktør med fokus på å få eleven klar til solo
 • Soloflyging:
  • 2 timer solo
 • Grunnleggende trinn II:
  • Videregående kurs etter solo med fokus på å få eleven klar til oppflyging

Minstekrav solo: Som elev tar man et stort og viktig steg mot sertifisering som seilflyger når man flyr alene for første gang. Denne milepælen kalles solo og er en minneverdig del av kurset. For å kunne gjennomføre sin første solostart må man ha:

Minstekrav oppflyging til Sailplane Pilot License (SPL):

 • Minimum 15 flytimer, hvorav:
  • 2 timer solo
  • 10 timer med flyinstruktør
 • Minimum 45 starter og landinger
 • 1 utelanding
 • 1 strekktur (enten 50km solo eller 100km med instruktør)

Oppflygingsgebyr: Ved oppflyging må man betale kr 1250 til Luftsportstilsynet.