Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Brukermanual: Slepelogg-appen

Dette er en brukerguide til slepelogg appen Tow Log. Appen er laget for slepepiloter til bruk i slepefly, der man kan logge hvert slep med seilflyinfo, navn på seilflypilot, slepehøyder osv. Den kan bruke GPS til å bedømme høyden, eller man kan justere høyden selv.

Appen kjører på en telefon eller tablet av Android 5.0 eller nyere. Klubben har en egen tablet med 12V lader som kan brukes i YRX.

Mesteparten av applikasjonen skal være rimelig selvforklarende. Appen er på engelsk fordi vi av og til har engelskspråklige slepekusker.

Ny dag

Når man starter appen får man (dersom man ikke har allerede startet sleping samme dag) opp den første siden. Her fyller man inn navn på slepepilot, registrering på slepeflyet og velger dato fra rullen. Dersom det finnes en tidligere logg på den valgte dagen kan man fortsette på denne. Øverst i høyre hjørne er meny-knappen (tre prikker). Der har man har mulighet til å liste tidligere logger, samt å laste inn kjente navn på piloter som brukest til autofullføring av felter. (krever internetttilkobling, trenger bare å gjøres 1 gang). Merk at meny-knappen er litt utydelig på nettbrettet som klubben har.

Slepelogg

På den neste siden får man opp oversikt over loggene. Igjen har man en meny knapp oppe til høyre med flere valg. Viktigst er det øverste, “lock and send log”. Dette starter epost-programmet og lar deg sende loggen til kasserer/styret etter at slepingen er ferdig for dagen. Det er også mulig å om-organisere linjer i loggen eller slette hele slepeloggen. Man kan tømme auto-complete listene av flyregistreringer eller piloter dersom de begynner å fylle seg opp med feil. Og som på første skjermbilde kan man også laste kontakter fra Fiken accounting for å få fornuftige autofullførings-tips.

For å starte et nytt slep trykker man på det grønne + ikonet.

Nytt slep

På neste side fyller man inn registreringen og navnet på den betalende piloten i seilflyet. Det er også mulig å fylle in copilot (f.eks instruktør eller passasjer). Dette kan gjerne gjøres i god tid før selve slepet startes. Trykk + for å gå til neste side.

Før slep og underveis i slepet

Etter å ha fylt inn navn og registrering på forrige side er man nå klar for slep. Skjermen er låst fram til man drar den gule sirkelen til siden. Før og underveis i slepet vil skjermen vise høyde MSL eller foreløpig slepehøyde. Det er den maksimale slepehøyden som måles, så det er ikke nødvendig å trykke Release knappen samtidig som seilflyet klinker. Release knappen dukker opp i stedet for “Slide to unlock” når skjermen blir låst opp.

Etter å ha trykket Release kan man manuelt justere høyden med +/-. Enten på grunn av manglende GPS, feil høyder eller andre grunner. Deretter kan man bekrefte eller avbryte slepet. Trykker man confirm så legges slepet til i loggen.

NB: Mens slep pågår (altså mens man er på denne siden) må man IKKE trykke på app ikonet på skrivebordet. Dette vil starte appen på nytt, og du vil miste det pågående slepet. Dersom man går ut av appen underveis er det mulig å komme tilbake igjen til siden ved å bruke multitask-knappen, og så velge slepeloggen for å bringe den fram igjen. Dersom man mister slepet kan man legge inn slepet manuelt etterpå, ved å justere høyden selv.

Send inn logg

Etter at alle slep er unnagjort for dagen kan man sende inn loggen. Velg menyen øverst til høyre, trykk “Lock and send log”, velg epost-programmet. Deretter trykk Send knappen på epostprogrammet. Til-adressen og innhold i eposten er allerede fylt ut. Som standard sendes loggene til styret.

 

Feedback og forslag til forbedringer kan sendes til Christian Grøvdal.