Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Myndighetspålagt idrettspause

  • I tråd med myndighetenes pålegg og NIFs anbefaling, så suspenderer klubben sine operasjoner, i første omgang, til 26.mars.

    https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet—all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/